Hea Klient! Palume kastmisveemõõtja näitu enam mitte esitada.

Alates 01.01.2022 Esmar Vesi OÜ kastmisvee tagasiarvestust ei teosta. Uudist lugema

Ettevõttest

Esmar Vesi OÜ tegeleb vee müügiga ja reovee ärajuhtimisega Tallinna linna Mähe, Lepiku, Udeselja ja Aegna saare tegevuspiirkondades.
Esmar Vesi OÜ registreeriti 29.03.2012.

Tallinna Linnavolikogu otsusega 31.mai 2012 nr. 85 kinnitati Tallinna haldusterritooriumil 9 ühisveevarustuse ja –kanalisatsiooni tegevuspiirkonda koos nende tegevuspiirkondade kirjeldustega.

Tallinna Linnavolikogu otsusega 14.juuni 2012 nr. 91  määrati Esmar Vesi OÜ vee-ettevõtjaks Tallinna ühisveevarustuse  ja –kanalisatsiooni Mähe ja Aegna saare tegevuspiirkondades.

Tallinna Linnavolikogu otsusega 11. detsember 2014 nr. 190 määrati Esmar Vesi OÜ vee-ettevõtjaks Tallinna ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni Lepiku tegevuspiirkonnas ning ühisveevarustuse Udeselja tegevuspiirkonnas.Esmar Vesi OÜ avariinumber 510 3338