Teated


Firmast

Esmar Vesi OÜ tegeleb vee müügiga ja reovee ärajuhtimisega Tallinna linna Mähe ja Aegna saare tegevuspiirkondades.
Esmar Vesi OÜ egistreeriti 29.03.2012.

Tallinna Linnavolikogu otsusega 31.mai 2012 nr. 85 kinnitati Tallinna haldusterritooriumil 9 ühisveevarustuse ja –kanalisatsiooni tegevuspiirkonda koos nende tegevuspiirkondade kirjeldustega.

Tallinna Linnavolikogu otsusega 14.juuni 2012 nr. 91  määrati Esmar Vesi OÜ vee-ettevõtjaks Tallinna ühisveevarustuse  ja –kanalisatsiooni Mähe ja Aegna saare tegevuspiirkondades.

Esmar Vesi OÜ avariinumber 510 3338