Uued teenuste hinnad alates 01.06.2021

Käesolevaga teavitab Esmar Vesi OÜ, et vastavalt Konkurentsiameti 16.04.2021 otsusele nr. 9-3/2021-004 on kooskõlastatud uued veeteenuse hinnad Pirita linnaosa Mähe, Lepiku ja Udeselja asumite tegevuspiirkondades. 

Seoses uute hindade kehtestamisega palume kõikidel klientidel edastada veemõõtja näidud seisuga 31.05.2021.

Alates 01.06.2021 kehtivad klientidele järgnevad veeteenuse hinnad:

TEENUS                                                                      Hind km-ta              Hind km-ga
Tasu võetud vee eest                                                     0.72 €/m³               0.864 €/m³
Tasu reovee ärajuhtimise eest                                        0.89 €/m³              1.068 €/m³
1 m³ hind kokku                                                              1.61 €/m³              1.932 €/m³
Veeühenduse avamine/sulgemine kliendi soovil             22.72 €/tk             27.30 €/tk

Esmar Vesi OÜ

Firmast

Esmar Vesi OÜ tegeleb vee müügiga ja reovee ärajuhtimisega Tallinna linna Mähe, Lepiku, Udeselja ja Aegna saare tegevuspiirkondades.
Esmar Vesi OÜ registreeriti 29.03.2012.

Tallinna Linnavolikogu otsusega 31.mai 2012 nr. 85 kinnitati Tallinna haldusterritooriumil 9 ühisveevarustuse ja –kanalisatsiooni tegevuspiirkonda koos nende tegevuspiirkondade kirjeldustega.

Tallinna Linnavolikogu otsusega 14.juuni 2012 nr. 91  määrati Esmar Vesi OÜ vee-ettevõtjaks Tallinna ühisveevarustuse  ja –kanalisatsiooni Mähe ja Aegna saare tegevuspiirkondades.

Tallinna Linnavolikogu otsusega 11. detsember 2014 nr. 190 määrati Esmar Vesi OÜ vee-ettevõtjaks Tallinna ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni Lepiku tegevuspiirkonnas ning ühisveevarustuse Udeselja tegevuspiirkonnas.Esmar Vesi OÜ avariinumber 510 3338