Hinnad

Pirita linnosas Mähe, Lepiku ja Udeselja asumite tegevuspiirkondades kehtivad hinnad.

Veeteenuse hinnad alates 01.06.2021(Konkurentsiameti otsus nr. 9-3/2021-004 16.04.2021):

TEENUSHIND km-taHIND km-ga
Tasu võetud vee eest0,72 €/m³0,864 €/m³
Tasu reovee ärajuhtimise eest0,89 €/m³1,068 €/m³
1m³ hind kokku1,61 €/m³1,932 €/m³

 Lisateenuste hinnad alates 01.06.2021 (Konkurentsiameti otsus nr. 9-3/2021-004 16.04.2021):

TEENUS  HIND km-ta
HIND km-ta

Veeühenduse avamine/sulgemine kliendi soovil

22.75 €/tk27.30 €/tk

Tehniliste tingimuste väljastamine

35.83 €/tk43.00 €/tk

Kooskõlastamised (projektidele vee-ettevõtja ühisveevärgi jakanalisatsiooni piirkonnas)

35.83 €/tk43.00 €/tk

Vee-ettevõtte esindaja ühekordne väljakutse tööde tegemisel vee-ettevõtte torustike kaitsevööndis

44.00 €/tk52.80 €/tk

 Muud lisateenuste hinnad:

TEENUS 

HIND km-ta

HIND km-ga

Veemõõdusõlme ehitamine (2 töötundi + materjal)106.66 €128.00 €
Veemõõdusõlme ehitamine (alates kolmandast töötunnist)20.83 €25.00 €
Teenustööd kliendi soovil (lisandub materjali kulu)20.83 €25.00 €
Võlamenetlustasu18.64 €22.37 €
Teenuse taastamine peale võlgnevuse likvideerimist41.66 €50.00 €

Plommi rikkumise ja uue paigaldamise tasu

41.66 €50.00 €
Näidu võtmise tasu, kui klient ei ole esitanud näitu vastavalt lepingule20.83 €25.00 €