Hea Klient! Palume kastmisveemõõtja näitu enam mitte esitada.

Alates 01.01.2022 Esmar Vesi OÜ kastmisvee tagasiarvestust ei teosta. Uudist lugema

Hinnad

ALATES 01.12.2022 HAKKAVAD KEHTIMA PIRITA LINNAOSAS MÄHE, LEPIKU JA UDESELJA ASUMITE TEGEVUSPIIRKONDADES UUED VEETEENUSE HINNAD!

Veeteenuse hinnamuutus on seotud elektrienergia hinnatõusuga ning reovee ärajuhtimise ja puhastamise teenuseosutaja AS Tallina Vesi hinnatõusu tõttu.

Veeteenuse hinnad alates 01.12.2022, Konkurentsiameti otsus nr. 9-3/2022-044 17.10.2022:

TEENUS

HIND km-ta

HIND km-ga

Tasu võetud vee eest

 0,91 €/m³ 

  1,092 €/m³ 

Tasu reovee ärajuhtimise eest

  1,07 €/m³ 

  1,284 €/m³ 

Veeteenuse hinnad alates 01.07.2022, Konkurentsiameti otsus nr. 9-3/2022-011 20.05.2022. Hinnad kehtivad kuni 30.11.2022!

TEENUS

HIND km-ta

HIND km-ga

Tasu võetud vee eest

 0,81 €/m³ 

 0,972 €/m³ 

Tasu reovee ärajuhtimise eest

 0,91 €/m³ 

  1,092 €/m³ 

Lisateenuste hinnad alates 01.06.2021, Konkurentsiameti otsus nr. 9-3/2021-004 16.04.2021:

TEENUS

HIND km-ta

HIND km-ga

Veeühenduse avamine/sulgemine kliendi soovil

22.75 €/tk

27.30 €/tk

Tehniliste tingimuste väljastamine

35.83 €/tk

43.00 €/tk

Kooskõlastamised (projektidele vee-ettevõtja ühisveevärgi jakanalisatsiooni piirkonnas)

35.83 €/tk

43.00 €/tk

Vee-ettevõtte esindaja ühekordne väljakutse tööde tegemisel vee-ettevõtte torustike kaitsevööndis

44.00 €/tk

52.80 €/tk

Muud lisateenuste hinnad:

TEENUS

HIND km-ta

HIND km-ga

Veemõõdusõlme ehitamine (2 töötundi + materjal)

106.66 €

128.00 €

Veemõõdusõlme ehitamine (alates kolmandast töötunnist)

20.83 €

25.00 €

Teenustööd kliendi soovil (lisandub materjali kulu)

20.83 €

25.00 €

Võlamenetlustasu

18.64 €

22.37 €

Teenuse taastamine peale võlgnevuse likvideerimist

41.66 €

50.00 €

Plommi rikkumise ja uue paigaldamise tasu

41.66 €

50.00 €

Näidu võtmise tasu, kui klient ei ole esitanud näitu vastavalt lepingule

20.83 €

25.00 €