Liitujale

Vee- ja kanalisatsioonivarustus

Esmar Vesi OÜ osutab vee-ettevõtjana Tallinna linna haldusterritooriumil veevarustuse ja reovete ärajuhtimise teenust Pirita linnaosas ja Aegna saarel alljärgnevates ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni tegevuspiirkondades:

• Mähe ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni tegevuspiirkond (tegevuspiirkond nr. 2);• Aegna saare ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni tegevuspiirkond (tegevuspiirkond nr. 9);• Lepiku ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni tegevuspiirkond (tegevuspiirkond nr. 10);• Udeselja ühisveevarustuse tegevuspiirkond (tegevuspiirkond nr. 11).

Tegevuspiirkondade täpne ulatus Pirita linnaosas Mähe asumis on esitatud skeemil - vaata kaarti.

Täiendavate küsimuste korral palume ühendust võtta piirkonna projektijuhiga:

Priit Lindma, tel +372 6000 786, e-post priit.lindma@evg.ee.