Liitujale

Vee- ja kanalisatsioonivarustus

Esmar Vesi OÜ osutab vee-ettevõtjana Tallinna linna haldusterritooriumil veevarustuse ja reovete ärajuhtimise teenust Pirita linnaosas ja Aegna saarel alljärgnevates ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni tegevuspiirkondades:

• Mähe ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni tegevuspiirkond (tegevuspiirkond nr. 2);
• Aegna saare ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni tegevuspiirkond (tegevuspiirkond nr. 9);
• Lepiku ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni tegevuspiirkond (tegevuspiirkond nr. 10);
• Udeselja ühisveevarustuse tegevuspiirkond (tegevuspiirkond nr. 11).

Tegevuspiirkondade täpne ulatus Pirita linnaosas Mähe asumis on esitatud skeemil - vaata kaarti.

Liitumissoovi korral palun tutvuge täiendava informatsiooniga ekraani vasakus servas oleva valikmenüü "Liitumistegevus" alt avanevate juhenditega.

Täiendavate küsimuste korral palume ühendust võtta piirkonna projektijuhiga Priit Lindma, tel +372 6000 786 või e-postpriit.lindma@evg.ee.