Nõuded kastmisveemõõtja paigaldamiseks

Kastmisveemõõtja paigaldamise tingimused

Esmar Vesi OÜ võimaldab klientidel kastmisvee kanaliseerimise eest tasu mitte maksta. Selleks tuleb paigaldada kastmisveemõõtja. Kastmisveemõõtja võib paigaldada kinnistu omanik ise või tellida töö Esmar Vesi OÜ töötajalt. Peale kastmisveemõõtja paigaldamist tuleb see plommida Esmar Vesi OÜ volitatud esindaja poolt.

Kastmisveemõõtja paigaldamiseks peavad olema täidetud järgmised tingimused:

  • on olemas Esmar Vesi OÜ  poolt paigaldatud või plommitud veearvesti
  • on sõlmitud Esmar Vesi OÜ-ga kehtiv teenusleping
  • Klient on edastanud õigeaegselt veenäitusid;
  • arved on tasutud õigeaegselt

Kastmisveemõõtja paigaldamisega kaasnevad kohustused

  • kastmisveemõõtja peab olema paigaldatud peale peaveemõõtjat
  • kastmisveemõõtja peab olema Esmar Vesi OÜ volitatud esindaja poolt plommitud
  • kastmisveemõõtja võib muretseda kinnistu omanik ise või osta selle Esmar Vesi OÜ volitatud esindaja käest
  • soovitatav on kastmisveemõõtja paigaldada horisontaalasendisse

Kastmisveemõõtja paigalduse loa saamiseks palun esitada avaldus Esmar Vesi OÜ kodulehe kaudu täites „Avalduse kastmisveemõõtja paigaldamiseks".