Tehnilised tingimused

Tehniliste tingimuste koostamise ja väljastamise aluseks on kirjalik allkirjastatud taotlus. Erinevate taotluste vormid leiate siit

Taotluse võib esitada:

  • posti teel, aadressile

        Esmar Vesi OÜ      

        Rohuneeme tee 12        

        Haabneeme 74001        

        Viimsi vald, Harjumaa;

  • Esmar Vesi OÜ kontorisse tööpäeviti 8.30 - 15.30

 

E-posti teel esitatav tehniliste tingimuste taotlus allkirjastada taotluse esitaja poolt digitaalselt.


Tehniliste tingimuste taotlus võib olla esitatud ka vabas vormis, kuid see peab sisaldama taotluse vormis nõutud informatsiooni ning märget Esmar Vesi OÜ juhataja korraldusega (02.01.2013.a. nr. EV-13/02) tutvumise kohta. 

Juhul kui projekteerija peab vajalikuks taotleda tehnilisi tingimusi kaevetöödega seotud ehitusprojekti koostamiseks, milline ei käsitle gaasitorustikke, võib taoluse esitada vabas vormis ning see ei pea sisaldama taotluse vormis nõutud informatsiooni, kuid peab sisaldama märget Esmar Vesi OÜ juhataja korraldusega (02.01.2013.a. nr. EV-13/02) 

Väljastatud tehnilised tingimused kehtivad üks aasta.

Tehniliste tingimuste koostamine ja väljastamine Esmar Vesi OÜ poolt on tasuline teenus ning tasu suurusega on võimalik tutvuda siin.


Kui tehniliste tingimuste taotluse vorm ei ole täidetud korrektselt või taotlus ei sisalda nõutud teavet on Esmar Vesi OÜ-l õigus keelduda taotluse läbivaatamisest ja tehniliste tingimuste väljastamisest.

Tehniliste tingimuste väljastamine toimub vastavalt Esmar Vesi OÜ juhataja korraldusele 02.01.2013.a. nr. EV-13/02. Korralduse terviktekstiga võite tutvuda siin.